top of page

DAGSLJUSSIMULERING

DMB Konsult erbjuder dagsljussimulering vid projektering i samband med om eller nybyggnation. 

 

Som analysverktyg använder jag mig av beräkningsprogrammet IDA ICE 4.8 & 5.0. 

Beräkningsprogrammet har många fördelar mot andra beräkningsverktyg då byggnaders geometri byggs upp tre-dimensionellt och på rumsnivå vilket inte bara ökar detaljnivån utan också möjliggör flertalet redovisningsvyer och en professionell presentation.

 

Jag sätter upp och utför beräkningar och visualiserar resultat. Beräkning av dagsljusfaktor och illuminans i valda zoner eller på användardefinierade mätplan genomförs.

Efter simuleringen är genomförd sammanställs resultat, kravställning samt indata i en snygg och tydlig rapport.

Dagsljusberäkning
bottom of page