MILJÖBYGGNADSANALYS

Miljöbyggnad

DMB Konsult kan erbjuda miljösamordning inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Jag är certifierad som miljöbyggnadssamordnare, har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar och vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms.

 

Som analysverktyg använder jag mig bla. av beräkningsprogrammet IDA ICE 4.8 . 

 

Följande indikatorer kan utföras:​

- Värmeeffektbehov

- Solvärmelast

- Energianvändning

- Andel förnybar energi

- Radon 

- Ventilation

- Termiskt klimat vinter

- Termiskt klimat sommar

- Dagsljus

- Legionella

- Stommen och grundens klimatpåverkan

 

Utöver detta har jag även behörighet och kunskap att erbjuda samordningsansvaret för den totala betygssättningen för miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

 

VILL DU VETA MER, ELLER TA IN EN OFFERT? HÖR GÄRNA AV DIG!

Tel: 073-641 97 38

daniel@dmbkonsult.com

Energiberäkning
Energiberäkning