top of page

MILJÖBYGGNADSANALYS

Miljöbyggnad
Skärmbild 2022-09-06 142849.jpg

DMB Konsult kan erbjuda miljösamordning inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Jag är certifierad som miljöbyggnadssamordnare, har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar och vet hur indikatorer analyseras, redovisas och bedöms.

 

Som analysverktyg använder jag mig bla. av beräkningsprogrammet IDA ICE 4.8 . 

 

Följande indikatorer kan utföras:​

- Värmeeffektbehov

- Solvärmelast

- Energianvändning

- Andel förnybar energi

- Radon 

- Ventilation

- Termiskt klimat vinter

- Termiskt klimat sommar

- Dagsljus

- Legionella

- Stommen och grundens klimatpåverkan

 

Utöver detta har jag även behörighet och kunskap att erbjuda samordningsansvaret för den totala betygssättningen för miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

 

bottom of page