REFERENSER

BÄCKAHAGENS SKOLA
Energisamordning, Byggnadsimulering & Miljöbyggnadsanalys

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Stockholms Stad.
Projekt: Renovering & nybyggnation. 4 st skolbyggnader.
SMEDSGÄRDSSKOLAN
Energiberäkning

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Stockholms Stad.
Projekt: Nybyggnad skola, ca 6940 m2
BOLIGHUSET
Dagsljussimulering

Beställare: Sizes Entreprenad AB
Projekt: Nybyggnad bostäder samt förskola. ca 5140 m2
URBERGET
Dagsljussimulering

Beställare: Sizes Entreprenad AB
Projekt: Nybyggnad ca 35 st lägenheter
KRISTINEBERGSHALLARNA
Energisamordning

Beställare: Tysklindsi Stockholm AB, Stockholms Stad.
Projekt: Nybyggnad Multisporthall
HÖSTBRUKSGATAN, VÅRBRUKSGATAN, ÅKERBRUKSGATAN
Energiberäkning

Beställare: Huscompagniet AB
Projekt: Nybyggnad tre huskroppar
TRÄDGÅRDSLINGAN
Klimatskals-analys & Energiberäkning av typradhus.

Beställare: Splendid AB
Projekt: Nybyggnad 17 radhus.
FRESTAPARK
Klimatskals-analys & Energiberäkning

Beställare: Splendid AB
Projekt: Nybyggnad tre huskroppar, 31 st lägenheter
SLAKTAREN 5
Dagsljussimulering

Beställare: Gleipnergruppen AB
Projekt: Ombyggnad biutrymme till lägenheter Mariagatan, Sundbyberg.
VASASTADEN 23:4
Dagsljussimulering

Beställare: Gleipnergruppen AB
Projekt: Ombyggnad biutrymme på Vind till lägenhet Aschebergsgatan 27, Göteborg.
ST. ERIKSGATAN 34
Energiberäkning, IDA ICE 4.8

Beställare: Novarc Group AS
Projekt: Påbyggnad befintlig fastighet, bostäder
Area: 2030 kvm
OLIVEDAL 3:26
Dagsljussimulering

Beställare: Gleipnergruppen AB
Projekt: Ombyggnad biutrymme till lägenheter Djupedalsgatan, Göteborg.
SLAKTAREN 10
Dagsljussimulering

Beställare: Gleipnergruppen AB
Projekt: Ombyggnad biutrymme till lägenheter Sundbyberg.
TRÄPALATSEN
Energiberäkning/Analys & Dagsljussimulering

Beställare: WSP Environmental
Projekt: Nyproduktion 4 st. flerbostadshus Uppsala. 13 140 kvm
VILLA MAGNOLIA
Energiberäkning/Analys

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Constrera
Projekt: Nyproduktion Äldreboende. Stockholm. 6 555 kvm
MIDSOMMARKRANSENS FD. SKOLA
Energiutredning/samordning

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Stockholms Stad
Projekt: Ombyggnad, Stockholm. 4 674 kvm
LIVBÅTEN
Energiberäkning

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB
Projekt: Nybyggnad Villa, Stockholm. 259 kvm
GUBBÄNGSBADET
Energiutredning/samordning

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Stockholms Stad
Projekt: Ombyggnad Gubbängsbadet, Stockholm. 1 653 kvm
KRISTINEBERGS IP
Energiutredning

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Stockholms Stad
Projekt: Ombyggnad Kristinebergs IP, läktarbyggnad. Stockholm.
STADSTEATERN, ENERGI
Energisamordnare, Energiberäkning, IDA ICE 4.8.

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Stockholms Stad
Projekt: Ombyggnad Stadsteatern, Stockholm. 42 660 kvm
BALTIC SEA SCIENCE CENTER
ENERGIBERÄKNING

Beställare: ÅF Infrastructutre AB

Projekt: Energiberäkning med Balans 2.33. Östersjöakvariet, 1569 kvm, Skansen Stockholm
KULTURHUSET
ENERGISAMORDNINGSSTÖD & ENERGIANALYS

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Stockholms Stad

Projekt: Skansen 23, Kulturhuset i Stockholm. Internt energisamordningsstöd - och beräknings-stöd med IDA ICE 4.7
FSK FLYTTFÅGELN
PROJEKTERING RÖRINSTALLATIONER
Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, SISAB
Area: 1280 kvm
HJORTHAGENS PARKLEK
ENERGIBERÄKNING OCH MILJÖBYGGNADSANALYS
Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Stockholm Stad

Projekt: Nybyggnad Parklek i Hjorthagen, Stockholm. 134 kvm
TEKNISKA NÄMNDHUSET
ENERGISAMORDNARE

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Stockholms Stad

Projekt: Klamparen 7, Tekniska nämndhuset i Stockholm, Totalrenovering hela byggnaden
Kv. HJORTEN
Energiberäkning, IDA ICE 4.8

Beställare: Tjuren AB
Projekt: Ombyggnad vindsvåning, Stockholm. 364 kvm
KARSUDDENS SJUKHUS
ENERGIBERÄKNING OCH MILJÖBYGGNADSANALYS

Beställare: ÅF Infrastructure AB
Projekt: Tillbyggnad Karsuddens sjukhus, Katrineholm. 550 kvm
STADSTEATERN, LCC
LCC-ANALYS

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Stockholms Stad.

Projekt: LCC-Analys av nytt luftbehandlingssystem, Stadsteatern Stockholm.
RÅBY
Energiberäkning, IDA ICE 4.8.

Beställare: Mathias Jansson
Projekt: Nybyggnad småhus. Stockholm. 315 kvm
KANALPLAN LÄKTARBYGGNAD
ENERGIBERÄKNING

Beställare: Bauest AB
Projekt: Ny läktarbyggnad, Kanalplan Hammarby ip, Stockholm. 500 kvm
GUBBÄNGENS IP
Energiberäkning, IDA ICE 4,8.

Beställare: Bauest AB
Projekt: Ismaskinsgarage Stockholm. 195 kvm
TELGE BOSTÄDER
POTENTIALSTUDIE SOLCELLER, TELGE BOSTÄDERS FASTIGHETSBESTÅND

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Telge Bostäder AB

Projekt: Analys och uppskattning av årlig elproduktion via solceller
kopplat till de fastigheter som Telge bostäder förvaltar i Södertälje kommun. 9 100 bostäder
FÖRSKOLAN FIBERPENNAN
ENERGIMODELLERING & MILJÖBYGGNADSANALYS

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, SISAB.

Projekt: Förskolan Fiberpennan. Energimodellering med IDA ICE och miljöbyggnadsanalys samt rapportskrivning för betygsunderlag till SGBC
BRF FREDSBORG
ENERGIBERÄKNING, FLERBOSTADSHUS

Beställare: Brf Fredsborg i Österåker

Projekt: Energiberäkning med IDA ICE 4.7. Bykullen Täljö 2:10. Tre st. Flerbostadshus á 226 kvm
KV KABELN
MODELLERING

Beställare: Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB

Projekt: Modellering av byggnad med IDA ICE 4.7. Kv Kablen , Stockholm
TREKANTENS SKOLA
ENERGIBERÄKNING & MODELLERING

Beställare: Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB

Projekt: Energiberäkning och modellering med IDA ICE 4.7. Trekantens Skola, 9856 kvm, Stockholm
ALMEN BOLIG +
ENERGIBERÄKNING, TYPRADHUSBYGGNAD

Beställare: Projektengagemang Energi & Klimatanalys AB

Projekt: Energiberäkning med IDA ICE 4.7. Almen Bolig+. Två typradhusbyggnader á 80 kvm, Stockholm
BRF GEOLOGEN
UTREDNING, UPPDATERING VÄRMESYSTEM OCH UNDERCENTRAL

Beställare: Tysklinds i Stockholm AB, Brf Geologen nr1.

Projekt: Utredning för byte av bef. värmecentral, Stockholm. 600 kvm
ELDTOMTA
ENERGIANALYS, SMÅHUS

Beställare: XNvillan

Projekt: Energianalys med IDA ICE 4.7. Eldtomta 1:25, Villa 125,4 kvm
NY LTA-HALL
ENERGIBERÄKNING

Beställare: Bauest AB
Projekt: Ny LTA-Hall, Haninge kommun. 180 kvm.
Show More

EXEMPEL PÅ PROJEKT
UNDER ANSTÄLLNING PÅ LEB CONSULT AB (NU AFRY)

 

       

2015:

 • Östermalms Saluhall, Energiberäkning /utredning IDA

 • Kv. Hallonbusken 2, Hotell Attaché, LCC-utredning, Projektering VVS

 • SÖS By 90 Nytt tillagningskök, Energiberäkning, Certifiering Miljöbyggnad, IDA

 • Akademiska hus, ANA 8 etapp 3, Energisparprojekt, LCC,

       Projektering kyla, värme, luft, tappvatten och spillvatten.

 • Mälarsjukhuset, hus E37, Energiberäkning

 • Regionsjukhus Karsudden Landstinget Sörmland hus 7 & 8, Energiberäkning

 

2014:

 • Studentbostäder, Vreta Linköping, Energiberäkning, IDA

 • Huddinge Sjukhus, Transplantation

       Projektering kyla, värme, luft, tappvatten och spillvatten.

 • Huddinge Sjukhus, Ny Entré, Klimatutredning kyla, värme, IDA

 • Akademiska hus, ANA 8, Energisparprojekt, VVS proj,  LCC mm

 • SÖS By 90 Nytt tillagningskök, Energiberäkning

       Certifiering Miljöbyggnad, IDA

 • Brf Nybergshöjden, Energiberäkning

 

2013:

 • Akademiska hus, ANA 8

       Utredning/Projektering luft, kyla, värme,

 • Kv Björnen Lidingö, Certifiering Miljöbyggnad, IDA

 • Huddinge Sjukhus, Ångcentral, Projektering ånga

 • Huddinge Sjukhus, ombyggnad avd. KAVA

       Projektering kyla, värme, luft, tappvatten och spillvatten.

 • Huddinge Sjukhus, Brandskydd Hisshallar

       Projektering luftbehandling

 

2012:

 • Huddinge sjukhus, Infektionskliniken (Nya fläktrum)

       Projektering kyla, värme, luft, tappvatten och spillvatten.

 • Huddinge sjukhus, Avd. Sjukhusfysen.

       Projektering kyla, värme, luft, tappvatten och spillvatten.

 • Huddinge sjukhus, Kylprojekt, Nya undercentraler

       Projektering kyla, värme, sanitet

 • H&M, Ombyggnad av butik, Triangeln Malmö

       Projektering luft och spillvatten.

 • Flera. Energiberäkningar:

       - Enköpings spolhall

       - Solfagraskolan

       - Paviljong Pet CT Huddinge sjukhus

       - Förskolan Ladan

       - Stockby bussdepå

 

VILL DU VETA MER, ELLER TA IN EN OFFERT? HÖR GÄRNA AV DIG!

Tel: 073-641 97 38

daniel@dmbkonsult.com

Energiberäkning
Energiberäkning
FRESTAPARK

Klimatskals-analys & Energiberäkning Beställare: Splendid AB Projekt: Nybyggnad tre huskroppar, 31 st lägenheter