top of page

ENERGIUTREDNING

Energiberäkning

I en energiutredning undersöks en fastighets tekniska system samt hur byggnaden är konstruerad. Utredning och en kartläggning av fastighetens energikrävande poster genomförs genom detaljerad energiberäkning, som tillsammans med LCC-kalkyler utgör basen för förbättringsförslag.

Ofta är en av de viktigaste delarna vid energieffektivisering att kartlägga och åtgärda ”rätt” energibesparande åtgärd. På detta sätt kan kunden maximera sin besparing till minsta möjliga kostnad.

 

Energiberäkning
bottom of page