top of page

ENERGIBERÄKNING

Energiberäkning

Med energiberäkningar/simuleringar jämförs olika systemlösningar i syfte att optimera installationssystemen och minimera energiförbrukningen samt kontrollera att byggnaden uppfyller ställda energikrav.

 

Till hjälp använder jag det kraftfulla beräkningsprogrammet "IDA Indoor Climate and Energy 4.8" Beräkningsprogrammet har många fördelar mot andra beräkningsverktyg då byggnaders geometri byggs upp tre-dimensionellt och på rumsnivå vilket inte bara ökar detaljnivån utan också möjliggör flertalet redovisningsvyer och en professionell presentation.

 

”De fysikaliska modellerna i IDA ICE reflekterar den senaste forskningen och är de bästa som finns tillgängliga i dag, och där det beräknade resultatet stämmer väl överens med mätningar” (källa: EQUA Simulation AB)

 

Jag har även tillgång till energibalansbrogrammet ”Balans 2.33”. Beräkningsprogrammet är snabbt och simulerar effektivt fastighetens energibalans under hela året

 

Efter simuleringen är genomförd sammanställs resultat, kravställning samt indata i en snygg och tydlig rapport.

 

Energiberäkning med IDA ICE 4.8

bottom of page