top of page

ENERGIBERÄKNING

Med energiberäkningar/simuleringar jämförs olika systemlösningar i syfte att optimera installationssystemen och minimera energiförbrukningen samt kontrollera att byggnaden uppfyller ställda energikrav.

 

Till hjälp använder jag det kraftfulla beräkningsprogrammet "IDA Indoor Climate and Energy 4.8 & 5.0" Beräkningsprogrammet har många fördelar mot andra beräkningsverktyg då byggnaders geometri byggs upp tre-dimensionellt och på rumsnivå vilket inte bara ökar detaljnivån utan också möjliggör flertalet redovisningsvyer och en professionell presentation.

 

”De fysikaliska modellerna i IDA ICE reflekterar den senaste forskningen och är de bästa som finns tillgängliga i dag, och där det beräknade resultatet stämmer väl överens med mätningar” (källa: EQUA Simulation AB)

 

Efter simuleringen är genomförd sammanställs resultat, kravställning samt indata i en snygg och tydlig rapport.

 

Energiberäkning med IDA ICE 4.8 & 5.0

Energiberäkning
bottom of page