top of page
Energiberäkning

Med energiberäkningar/simuleringar jämförs olika systemlösningar i syfte att optimera installationssystemen och minimera energiförbrukningen samt kontrollera att byggnaden uppfyller ställda energikrav.

Energiberäkning

I en energiutredning undersöks och kartläggs en fastighetens energikrävande poster genom en detaljerad energiberäkning, som tillsammans med LCC-kalkyler utgör basen för förbättringsförslag.

 

DMB Konsult tar energisamordningsansvaret och hjälper till att hitta energiriktiga lösningar och ser till att alla energirelaterade frågor i projektet lyfts. Respektive aktör får förklarat vad som behöver analyseras extra noggrant, hur och varför. 

Miljösamordning

DMB Konsult kan erbjuda miljösamordning inom certifieringssystemet Miljöbyggnad & Svanen. Certifiierad som Miljöbyggnad & Svanen-samordnare.

DMB Konsult erbjuder dagsljussimulering vid projektering i samband med om eller nybyggnation. 

bottom of page