top of page

ENERGIBALANS

Inom kort är det här tänkt jag skall samla nyttig information om energismart byggande.

 

Vilka olika typer av byggnader finns i dag vad gäller miljö- och energieffektivitet.

 

Vilka regelverk och vilken kravställning gäller på svensk och internationell nivå.

 

Jag kommer också visa på egna ideer om hur en energismart byggnad kan uppföras för bra resultat vad gäller energianvändning och husets slutliga miljöbelastning.

 

/Daniel Bergman 

Anchor 1
bottom of page