top of page

ENERGIBALANS

Energibalans byggnad

En byggnads energianvändning är beroende av flertalet parametrar som tillsammans skapar energibalans. Det är genom att studera & kartlägga byggnaden i sin helhet som ”rätt” energibesparande åtgärd kan hittas. På detta sätt kan kunden maximera sin besparing till minsta möjliga kostnad.

Anchor 1
bottom of page